onsdag 2 mars 2011

Uppföljning fjärrvärme och treglasfönster


Nu kan man ana effekterna av förra årets investeringar. Alla räkningar för januari månad har kommit och när man jämför med förra året är utfallet slående. Utöver en mer ombonad villa har kostnaderna minskat från 6500 kr januari 2010 till 2900 kr januari 2011. Utfallet är en besparing på 55 % sett till januari månad. Men alla månader ser ju inte ut som januari..


Sett till investeringarna om 148 000 kr kommer det baserat på januari månads besparing att ta 3,4 år innan investeringarna återbetalat sig. Men jag räknar med att det tar dubbelt så lång tid, dvs.6,8 år att nå break even eftersom besparingseffekten avtar över sommarperioden. Besparingarna som nu tickar in varje månad finansierar kostnaderna för fjällstugan vilket gör att kalkylen än så länge ser gynnsam ut och möjliggör ett leverne med samma omkostnader som tidigare men med högre levnadsstandard.


Men går det verkligen att jämföra januari månad mellan år 2010 och 2011? Det har jag tagit reda på via väderstatistik, se bild ovan där röd graf visar temperaturen år 2011 och grön graf visar temperaturen år 2010. Det är faktiskt så att januari 2010 var kallare. I snitt var det 4,2 grader kallare än januari 2011. Detta påverkar resultatet men jag anser trots det att kalkylen är gynnsam. Återstår att se hur effekten blir över en längre period..

tisdag 1 mars 2011

Februariträning


Vissa tror att jag slutat träna så det är bäst att jag uppdaterar bloggen lite. Ovan ser ni utfallet från februari månads träning. Jag vilar inte i onödan, bara en dag helvila under februari, den 8/2 då vi var till Stockholm och inte hade möjlighet till träning. I övrigt kan man se att jag legat på strax över åtta timmar per vecka med en topp vecka sju på strax över 12 timmar. Total träning under månaden: cirka 38 timmar och den totala energiförbrukning blev cirka 23000 kcal. Har blivit ganska varierad träning men mestadels cykel, därefter styrketräning, längdskidor, stavgångspromenader och snöskopromenader. Observera att jag aldrig räknar alpint som träning, det är vila! Färgkodning: grönt = cykel, gult = styrketräning, blått = gång, rosa = skidor.